ონლაინ დახმარება (TeamViewer)
ონლაინ დახმარება (AnyDesk)
Facebook
Geo
Eng
პირადი სივრცე
სქაიჰაი გთავაზობთ
IT აუდიტი

დღევანდელ სწრაფად ცვალებად გაერმოში მენეჯერებს ხშირად უწევთ დაფიქრდნენ, რამდენად პასუხობს მათ მიერ გამოყენებული ტექნოლოგიები ბიზნესის საჭიროებებსა და უსაფრთხოების გამოწვევებს.  

 IT აუდიტის მეშვეობით შეძლებთ ნათლად დაინახოთ ის რისკები და შესაძლებლობები,  რაც დაკავშირებულია მნიშვნელოვანი ინფორმაციის უსაფრთხოებასთან და ბიზნესის ეფექტურად ოპერირებასთან.  

IT აუდიტის მიზნები:  

  • IT სისტემების და აპარატურის დეტალური აღწერა და დოკუმენტირება.
  • მიმდინარე ხარვეზებისა და პოტენციური რისკების გამოვლენა. 
  • კომპანიის მოთხოვნების და საჭიროებების იდენტიფიცირება.  
  • რეკომენდაციები არსებული რესურსების ოპტიმიზაციის და გაუმჯობესებისთვის. 

აუდიტი მოიცავს კომპანიის სერვერების პროგრამულ და აპარატურულ ანალიზს, ქსელური მოწყობილობების ფიზიკური და ლოგიკური სტრუქტურის ანალიზს, უსაფრთხოების და ინფორმაციის დაცვის, პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირების, საბოლოო მომხმარებლების (end user/desktop) ანალიზსა და შეფასებას.


ჩვენი პარტნიორები:
ყველა პარტნიორი