ონლაინ დახმარება (TeamViewer)
ონლაინ დახმარება (AnyDesk)
Facebook
Geo
Eng
პირადი სივრცე
სქაიჰაი გთავაზობთ

ადამიანები. პროცესები. ტექნოლოგიები.

აიტის წარმატებით მართვისთვის მხოლოდ მრავალი თანამშრომლის ყოლა, ან  უბრალოდ ძვირადღირებული  ტექნიკის  შეძენა  არ არის  საკმარისი. საჭიროა სამი უმთავრესი კომპონენტის შეთანხმება და ერთობლივი მოქმედება.

 

ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ცოდნა, გამოცდილება და სიახლეებთან  წვდომა, შეუძლიათ კომპანიის საჭიროებების სწორად დანახვა და ამ საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების  ეფექტურად განხორციელება.

 

პროცესები, უმცირესი ინციდენტის წარმოქმნიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებების ჩათვლით ორგანიზებული და მოწესრიგებულია. პასუხისმგებლობები კი მკაფიოდ განსაზღვრული.

 

ტექნილოგიები, რომელიც ზუსტად შეესაბამება თქვენი ბიზნესის საჭიროებებსა და  ბიუჯეტს, გეხმარებათ შეინარჩუნოთ მუდმივად გამართული სამუშაო გარემო, გააუმჯობესოთ თანამშრომლების პროდუქტიულობა, დაზოგოთ დრო და რესურსი.

 

პროაქტიული მეინთენან...
პრევენციული მონიტორი...
24/7 სერვის დესკი
ჩვენი პარტნიორები:
ყველა პარტნიორი